Overslaan en naar de inhoud gaan

10 communicatievaardigheden van echte leiders

10 communicatievaardigheden van echte leiders

 

Onderzoek heeft aangetoond dat leiders meer dan 75 procent van hun tijd besteden aan communicatie, en dat er als onderdeel van persoonlijk leiderschap unieke communicatievaardigheden moeten worden ontwikkeld om een buitengewone leider te kunnen worden. Zakelijk geleerden noemen communicatie dan ook de meest belangrijke vaardigheid voor leidinggevenden.

Sunnie Giles is oprichter en voorzitter van Quantum Leadership Group - een onderneming die executive coaching en leiderschapstrainingen verzorgd. Giles legde onlangs uit dat communicatie een vaardigheid is die de meeste leiders moeten verbeteren. Om jou te helpen met je reis tot ware leider, hebben wij zijn woorden voor je op een rijtje gezet. Volgens Giles druppelt slechte communicatie naar beneden door organisaties, wat grote ondernemingen maar liefst 9,3 miljard dollar kost, of $26.000 per werknemer. Ondertussen besteden organisaties miljarden dollars per jaar aan leiderschapstrainingen, met resultaten die vaak van korte duur zijn.

Als deze statistieken kloppen, dan lijkt communicatie een erg essentieel onderdeel te zijn van leiderschap. Maar wat maakt communicatie zo moeilijk? Wat zijn effectieve communicatiegeheimen die de beste leiders bezitten? Wat zijn de leidinggevende werkwijzen die zij consequent gebruiken? Dit zijn de vragen waarmee Giles geobsedeerd was toen hij met Fortune 500-bedrijven werkte, en hen coachte. De antwoorden weerspiegelen zowel wetenschap als kunst. Ik heb werkwijzen van uitstekende leiders gezien die zeer zelfbewust, flexibel en aanpasbaar te werk gaan, en die balanceren tussen chaos en stabiliteit. Ik benoem deze mannen en vrouwen tot Quantum leiders. De meesten van hen gaan door tot ze echt buitengewone leiders geworden zijn. Ze zijn zich er heel goed van bewust dat ze eerst zelf moeten leren om op een succesvolle manier met anderen te communiceren. De eerste vijf vaardigheden hebben betrekking op het omgaan met jezelf, de volgende vijf vaardigheden op het beheren van relaties.

1. Ze kiezen overtuigingen die tot positieve mentale modellen leiden

Quantum leiders begrijpen hoe hun keuzes leiden tot hun emotionele ervaring van de wereld en hun mentale toestand. Als ze er voor kiezen om te geloven dat ze een slachtoffer zijn, dan zullen zij zich hulpeloos voelen en zich van anderen vervreemden. Als ze ervoor kiezen te geloven dat zij ongeschikt zijn als leider, voelen ze zich depressief, losgemaakt van anderen, en hebben ze gebrek aan vertrouwen. Door te kiezen voor positieve mentale modellen over zichzelf, krijgen topmanagers het voor elkaar om onze overtuigingen waar te maken en positief resultaat te behalen.

2. Ze vertrouwen op de wijsheid van hun lichaam

Quantum leiders hebben een hoog niveau van emotioneel bewustzijn ontwikkeld, en weten het gevoel en de locatie van een emotie in hun lichaam te identificeren. Emoties zijn onlosmakelijk verbonden met fysiologische sensaties. Als we niet bewust bezig zijn, scheiden onze emoties en lichamen van elkaar, waardoor er ongemak of verwarring ontstaat. Topfunctionarissen kunnen dit ongemak herkennen, traceren naar de bron, en het probleem oplossen. Zij koesteren constant het persoonlijke bewustzijn dat nodig is om effectief te communiceren.

3. Ze zijn niet bang om authentiek te zijn

Quantum leiders stellen zich moedig open tot anderen. Het vereist gelijke maten van zelfvertrouwen en nederigheid om kwetsbaar te zijn. Kwetsbaarheid creëert op zijn beurt veiligheid, bevrijdt de organisatie van strijd om te overleven, en helpt iedereen om aangeboren creativiteit, voortvarendheid en zelforganisatie te ontketenen. Topmanagers weigeren zich te verschuilen achter beleefd ongemak. Ze creëren veiligheid voor anderen door openlijk verschillende opvattingen te bieden.

4. Ze beschuldigen of verwijten anderen nooit

Quantum leiders nemen verantwoordelijkheid voor hun emoties. Ze hebben voldoende emotioneel bewustzijn ontwikkeld om te erkennen dat de "jij maakt me zo X"- verklaring onzin is. Daarom geven ze anderen nooit de schuld voor hoe ze zich voelen. Als meesters van hun emoties besluiten ze bewust hoe zij zullen reageren. Door gericht bewustzijn te oefenen, voorkomen Quantum leiders het beschuldigen van anderen, door niet hun eigen overgebleven negatieve mentale modellen van eerdere ervaringen te projecteren.

5. Ze zijn geaard en gecentreerd

Quantum leiders zijn constant, net als een 300-jaar oude eikenboom die door de sterkste stormen niet wordt ontworteld. Tijdens het luisteren, worden zij niet getriggerd om hun eigen mening te geven over wat anderen zeggen en automatisch te reageren. Ze kunnen voorstellen wat het voor de andere persoon moet zijn door zich in hem of haar te verplaatsen. Op hetzelfde moment, zijn ze comfortabel in hun eigen schoenen en proberen zij anderen daarom niet te behagen. Wanneer anderen hun behoeften uiten, draait de Quantum leider het niet om, en maakt het niet zo dat het over hem of haar gaat. Wanneer een teamlid verklaart, "Ik voel me niet voldaan in mijn werk," hoort Quantum-leider niet, "Je bent een slechte leider." In plaats daarvan, horen ze, "Ik heb hulp nodig." Dit vermogen om geaard te zijn creëert veiligheid voor anderen en maakt dat de werkelijkheid van elke persoon bestaat met gelijke verdienste.

6. Ze zijn onvergeeflijk over hun grenzen

Quantum leiders weten waar ze eindigen en anderen beginnen. Zij voelen zich niet schuldig over het duidelijk benoemen van hun behoeften. Ze proberen anderen niet te behagen ten koste van hun eigen zelfrespect. Wel zijn ze even respectvol voor de behoeften van anderen. Ze tasten geen grenzen van anderen aan en nemen hen voor lief, of verwachten meer dan wat goede grenzen garanderen. Ze zijn zeer gedifferentieerd, en respecteren de unieke perspectieven van anderen en diversiteit van meningsuiting.

7. Ze luisteren naar de emotie achter de woorden

Quantum leiders letten niet zo veel op de woorden zelf als op de emotie achter die woorden. Identificatie van de onderliggende emotie elimineert de verdediging of voorwendselen, en helpt anderen snel alle ruis te doorbreken dat tussen hen en het kernprobleem in staat.

8. Ze zijn nieuwsgierig, niet veroordelend

Terwijl jij luistert naar emoties, zijn Quantum leiders benieuwd naar alle mogelijkheden. Als een collega overkomt als irrationeel, belachelijk of overdreven, worden deze leiders nieuwsgierig en gaan ze zorgvuldig verkennen wat er gebeurt, zonder tot een conclusie te springen. Ze weten dat oordeelvelling de mogelijkheden tot belangrijke ontdekkingen en leren uitschakelt. Tijdens deze ontdekking, kunnen zij hun eigen emoties opzij zetten en volledige aandacht aan de ander geven. Ze kunnen zich inleven in wat er met iemand moet zijn gebeurd, om op dat moment over te komen als zo irrationeel, en ze kunnen die werkelijkheid voor de persoon valideren.

9. Ze zien patronen

Quantum leiders focussen zich aan de ene kant op wat anderen zeggen (inhoud) en aan de andere kant op het interactiepatroon (proces). Ze scannen voortdurend zichzelf, andere mensen, en processen om patronen en veranderingen in deze patronen te identificeren. Zij kunnen afstand nemen van de situatie om deze te bestuderen. Door middel van deze constante, onpartijdige observatie herkennen deze buitengewone leidinggevenden vroege indicatoren voor een onderliggend probleem. Vervolgens gebruiken ze hun non-bevooroordeelde nieuwsgierigheid om de bron te ontdekken en de situatie proactief te managen.

10. Zij creëren veiligheid en verbondenheid

Quantum leiders weten dat de belangrijkste taak in hun organisatie het creëren van veiligheid en verbondenheid is, waarin leden zich vrij voelen hun aangeboren creativiteit, innovatie en passie te ontketenen. Of het nou gaat om het leveren van een boodschap aan de hele organisatie, of binnen een face-to-face gesprek, Quantum leiders geven een gevoel van eenheid. Zij koesteren de mensen onder hun vleugels. Topbestuurders creëren een cultuur die geen gedragingen tolereert die het gevoel van veiligheid en verbondenheid bedreigen, zoals pesten, kingdom building of vriendjespolitiek.

Naast deze vaardigheden, die kunnen worden ontdekt bij iedere uitstekende leider, zorgen leiders er natuurlijk ook voor dat alle interne processen goed verlopen. Bijvoorbeeld dat er geen datalek ontstaat door de informatiebeveiliging goed in te richten, en door te zorgen dat risicomanagement een belangrijke rol speelt binnen de organisatie. Meer leren over deze onderwerpen? Bekijk hier ons trainingsaanbod.